0

Teknoloji ilerledikçe  ülkelerin nufus arttıkça üretimde artış ile doğru orantılı olarak ülkelerin enerjiye olan bağlılığı artmaktadır enerji olarak  en çok kullanılan fosil yakıtlar (petrol,kömür); doğal çevreye zararı ve tükenen kaynak olmasıyla bilim sayesinde yenilenebilir  temiz enerji üreten  güneş panelleri teknolojisi insanlığa hizmet için keşfedildi.

Güneş Panelleri Nasıl Çalışır?

Güneş ışığı foton adı verilen küçük enerji paketlerinden oluşur. Her dakika güneşten gelen fotonlar dünyanın bir yıllık enerji tüketimine yetecek kadar enerjiyi dünyamıza ulaştırırlar;

Güneş fotonları(ışık enerjisi) ile etkileşime geçen güneş hücreleri(mikrobiyolojik )  canlılar güneş enerjisini kimsayal tepkimeler oluşur ve bu sayede elektrik enerjisi meydana gelir; Aslına bakarsanız biz bu teknolojiye fazla da yabancı değiliz günlük hayatımızda kullandığımız Pil kimyasal tepkime sayesinde elektrik üretir, güneş hücreleri ise güneş fotonları kullanarak elektrik enerjisi üretir.

Güneş panelleri yaniFotovoltaik paneller , birçok solar hücreden oluşur. Bu hücreler silikon adı verilen ve dünyamızda çokça bulunan elementlerden yapılır.Herbir hücre, aynen pillerde de olduğu gibi, elektrik akimi yaratmak için bir pozitif ve bir negatif katmandan oluşur.

Güneşten gelen fotonlar güneş panelinin üzerinde bulunan bahsettiğimiz bu hücreler tarafından emildiklerinde, açığa çıkan enerji elektronların özgürce hareket etmelerine yol açar.

 Fotovoltaik sistemde olması gereken bileşenler ve görevleri

  • Güneş Panelleri: Fotovoltaik sistemi ana bileşenidir. Güneşten gelen enerjisi elektrik enerjisine çevirmekle görevlidirler.  Bir güneş paneli seçerken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.
  • Fiyatı: Bir güneş panelinin fiyatı büyüklüğüne, dayanıklılığına ve çeşidine göre değişiklik gösterir.  Ortalama olarak  fiyatı (6000TL) Ayrıca farklı firmaların farklı kalitedeki ürünleri de fiyat açısından farklılık gösterir.

    Büyüklüğü:
     Bir solar panelin büyüklüğü veya yüzey alanı onun ne kadar vat üreteceğini doğrudan etkiler. Solar panel büyüklüğünün yani sıra panelin çeşidi baksa bir değişle teknolojisi de vat değerini doğrudan etkiler. Bu konuda daha fazla bilgi için aşağıdaki makaleye göz atabilirsiniz.
  • Dayanıklılığı: Anlaşıldığı gibi bir solar panelin özellikleri birbirleri ile bağlantılıdır. Ayni şekilde bir panelin dayanıklılığı doğrudan fiyatını etkiler ve yine doğrudan panelin teknolojisine bağlıdır. Ayrıca daha kaliteli ürünler daha dayanıklı ve uzun ömurlü Uzun ömürlü güneş panelleri yatırımın geri dönüşü açısından tercih edilmelidir.
  • Çeşidi: Solar panellerin üretiminde değişik teknolojiler kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, bir solar panelin fiyatını, büyüklüğünü ve dayanıklılığını doğrudan etkiler. Yeni teknolojilerin güneş enerjisi üretme performansı daha yüksektir. Yani ayni yüzey alanından daha fazla enerji üretirler. Fakat bu özellikleri fiyatlarının yüksek olmasına yol açar.

Güneş Enerji sistemi için gereken donanımlar

  1. Inverter(çevirici):Inverter bir fotovoltaik sistemin önemli bileşenlerinden biridir. Görevi Doğru akimi alternatif akıma çevirmektir. Güneş panelleri tarafından üretilen enerji doğru akimdir. Doğru akıma bir başka örnek ise piller. Buna karşılık şehir şebekesinden gelen akim alternatif akımdır.
  2. Pil:Fotovoltaik sistemler üretilen elektrik enerjisini depolamak için pile ihtiyaç duyar. Böylece gün boyunca depolanan enerji herhangi bir zamanda kullanılabilir

3. Şarj Denetleyicisi:İsminden de anlaşıldığı gibi şarj denetleyicisi pillerin şarjlarını kontrol etmek için kullanılır.                   Solar panel ile pil arasına yerleştirilir.

 

 

 

 

Muammer Altunkan
Kto Karatay üniversitesi Tarih 3/4 Cyber security search python Wordpress Design

Connectify ile Kablosuz Ağ Paylaşma

Previous article

Android Cihaz Sıfırlama Nasıl Yapılır ?

Next article

You may also like

Comments

Bir Cevap Yazın

More in Anasayfa