0

Terminalde birden fazla komut çalıştırma

 

Terminalde aynı anda birden fazla komut kullana biliriz. Bunun için kullanacağımız komutlar arasına  ; koymamız yeterli olacaktır.

Örneğin ls;ls /etc

Noktalı virgülden farklı olarak && operatörü de kullanıla bilir.

Bir diğer operatörümüz ise ||  operatörüdür. Bu operatörün diğerlerinden farkı 1. Girdiğiniz komut başarısız olursa 2. Komutu çalıştıracaktır.

Örneğin : abc || cd /home

/bin/bash = kabuğun kendisi

/etc/profilee =kabuğun genel ayarlarının bulunduğu dosya.

YARDIM ALMA VE   MAN KILAVUZ SAYFALARI

Help: komutu ile  istediğimiz zaman yardım alabiliriz-

Help <komut> : Bu şekilde istediğimiz komut hakkında yardım alabiliriz.

Help cd

Unutulmamalıyız ki her komut kalıbına uyan yardım komutu olmaya bilir.

MANUEL PAGES(man) KILAVUZ SAYFALARI
3 çeşit temel doküman ve bilgi kaynağı vardır.

 • Kılavuz sayfaları (manuel pages)
 • Bilgi sayfaları(info pages)
 • Uygulamalar ile birlikte gelen /usr/share/doc dizininde bulunan dökümanlar

Man sayfaları Linux sistemde temel yardım alma dosyalarıdır. Man sayfasının yapısı genellikle şu şekildedir.

NAME: Komutun ismi ve açıklaması
SYNOPSIS:
Komutun nasıl kullanılacağı
DESCRIPTION:
Komutun fonksiyonu
EXAMPLES:
Komutun nasıl kullanılacağıyla ilgili örnekler
SEE ALSO:
İlgili başlıklar.

Kılavuz sayfaları /usr/share/man altında bulunur.

/usr/share/man# ls sayfaları listeleriz.

 

Man1: Genel Kullanıcı programı
Man2: Sistem Programları
man3: Kütüphane fonksiyonları
man4: Özel Dosyalar.
man5: Dosya Biçimleri.
man6: Oyunlar ve ekran koruyucular
man7: Diğer kategorilere girmeyen çeşitli komutlar
man8: Sistem yönetimi ve bakımı

 

Whatis : Bu komutu kullanarak bir uygulama yada komutla ilgili yardımın hangi kılavuz sayfalarında olduğunu görürüz.

Apropos: Bu komut ile belirttiğimiz bir ifadenin geçtiği bütün uygulamaları tarar ve ekrana yazdırır.
Bir nevi man -k komutu gibi:  Örneğin apropos printf

 

BİLGİ ALMA KOMUTLARI

Kullandığımız linux’un adını öğrenmek için lsb_release -a komutunu kullanabiliriz (veya cat /etc/issue) Detaylı bir bilgi istiyorsak cat /etc/*release komutunu kullanabilirz.

Sistemin kullandığı kernel(çekirdek) versiyonunu öğrenmek için uname -a komutunu kullanabiliriz.

####Ağ üzerindeki bilgisisayar adını (hostname) öğrenme uname -n

-r parametresi kernel sürüm bilgisini gösterirken, -v parametresi ise kernel versiyonunu göstermektedir.

İşletim sisteminizin mimarisini öğrenmek için -i , sistemin donanım adını öğrenmek için -m, kullanılan işlemci mimarisini öğrenmek için ise -p parametresi kullanılabilir###

uname -a ile bunların  hepsini tek komut ile yapmış oluruz.

 

 

 

Cal: takvimi görmek  için kullanabiliriz.
date: O anki saat ve tarih bilgisini  öğrenmek için kullanırız
Hostname: Bilgisayarımıza verdiğimiz adı ( host adını) görmek için kullanırız.
who-whoami: Sistemde kim aktif , kim login olmuş o an  hangi kimlikle çalışıyoruz gibi bilgileri öğrenmek için w , who , whoami komutlarını kullanabiliriz.
w: Hangi kullanıcının o anda hangi uygulamayı veya komutu çalıştırdığı bilgisini öğrenme.
who: Sistemde hangi kimlikle çalışıldığı.
whoami: Kullanıcının hangi kimlikle çalıştığını gösterir.
who -b : Sistemin en son ne zaman açıldığını gösterir.
who -r : Sistemin açılış seviyesini(Runlevel) gösterir.
uptime: Sistemin ne kadar süredir açık kaldığını görmek için kullanabiliriz.
whereis : Bir dosya ile ilgili çalıştırılabilir dosyanın , kaynak ve yardım dosyalarının konumunu öğrenmek için kullanılır. Parametresiz kullanıldığında bilgileri çıktı olarak verir.
where -b :
Çalıştırılabilir dosyanım yerini öğrenebiliriz.
where -m: Man sayfasının yerini.
where -s :  Varsa kaynak kodunun konum bilgisini verir.

Whic: Parametre olarak  verilen bir komutun tam yol bilgisini öğrenmek için kullanılan komuttur.
locate : Aradığımız dosyanın hangi dizin/dizinler altında olduğunu gösterir.

Dmidecode: Sistemin donanım bileşenleri ve BIOS ile ilgili bilgiyi görmek için kullanılır.
dmidecode -t <donanım> bu şekilde -t parametresiyle :

 • System
 • Baseboard
 • Chassis
 • Processor
 • Memory
 • Cache
 • Connector
 • Slot bilgileri öğrenile bilir.

Cat /proc/cpuinfo: CPU hakkında bilgi verir.
cat /proc/meminfo: Hafıza hakkında bize bilgi verir.
fdisk -l : fdisk tek başına  diski bölümlemek için kullanılır yanına -l parametresi eklendiğinde sistemdeki disk bölümlerini görebilirisiniz.
df : Disk kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi öğrenmek için kullanabiliriz.(MB, GB bazında almak için df -h)
du:  Bir dizinin altında bulunan alt dizin , dosya ya da klasörlerin diskte kapladıkları alanın boyutunu öğrenmek için kullanılır.
free: Kullanılan bellek miktarını gösterir(-m ile kullanılırsa mb boyutunda gösterir)
hdparm: Harddisk ile ilgili bilgi almak için kullanılır.
hdparm -Tt: Disk performansıyla ilgili bilgi almak için kullanılır.
modinfo: Linux kernel modülleriyle ilgili bilgileri listelemek için kullanılır.
stat: Dosya ya da dizin durumu hakkında bilgi almak için kullanılır.
vmstat: Sistemimizin genel durumunu görmek için kullanılır.
history: Daha önce kullanılmış komutları gösterir. Komut satırında kullanılan komutlar .bash_history dosyasına kaydedilir.

Dizinler — Klasörler Arasında Gezme ve İçeriğini Listeleme

Pwd: Hangi dizinde çalıştığımızı(Yetkimizi) görmek için kullanılır.
cd: Dizinler arasında geçiş yapmak için kullanılır. Bir dizin içerisindeyken cd yazdığımız zaman ana dizine döneriz. Eğer bir üst dizine geçmek istersek cd..  yazmamız gerekir.

Pushd-popd: 2 ayrı klasör-dizin açıp bu dizinler arasında istediğimiz gibi geçiş yapmamıza yarayan komutlardır.

Ls: Klasörler ve dosyaları listelemek için kullanılır.
ls-l : Ayrıntılı bir listeleme çıktısı alırız.
ls -la: Gizli dosyaları görmek için kullanılır.(Gizli dosyalar “.” İle başlar)
ls –1: Ekran çıktısının alt alta listelenmesi için kullanılır.
ls -r : Ekran çıktısını  ters liste şeklinde gösterir.
ls -S: Dosya büyüklüğüne göre sıralanır.
ls -F: Dosya türlerine göre işaret vererek sıralar
*: Çalıştırılabilir dosya @: Sembolik link /: Dizin
ls -i : Düğüm numaralarını listeler.
ls -lh : Dosya boyutlarını daha okunaklı listeler.
ls -lt: Dosyaların üzerinde yapılan değişiklikleri tarihine göre sıralar.
ls -d .*: Gizli dosyaları bu şekilde de listeleye biliriz. Eğer “.” Ve “..” dizinlerinin listelenmesini istemiyorsak ls -d .[!.]* komutunu kullanabiliriz.
ls -d .b* : Sadece b ile başlayan gizli dosyaları listeleyecektir.
ls -d .[!m]* : M  ile başlayanlar hariç diğer dosyaları gösterecektir.
ls .. : Üst dizinlerin içeriğini listeler.
ls ../../: 2 üst dizini listeler.

 

Temel Linux Komutları

Previous article

Linux PDF Cenneti

Next article

You may also like

Comments

Bir Cevap Yazın

More in Kaynak