0

Kriptoloji Nedir?

Kriptoloji, şifre bilimidir. Çeşitli iletilerin, yazıların belli bir sisteme göre şifrelenmesi, bu mesajların güvenlikli bir ortamda alıcıya iletilmesi ve iletilen mesajın deşifresiyle uğraşır.

Gizli yazılar, şifreli belgeler bilimi veya incelemesi.

Kriptoloji, bir matematik bilimidir ve genelde sayılar teorisi üstüne kuruludur. Kendi içerisinde iki farklı branşa ayrılır.

Kriptografi ; herhangi bir iletiyi şifrelemek için , Kriptoanaliz ise; şifreleri çözmek ya da analiz etmek için kullanılır.

Kriptoloji ; askerî kurumlarda, kişiler arası veya özel devlet kurumları arasındaki iletişimlerde ve daha birçok alanda kullanılmaktadır.

Kriptoloji Tarihi

Kriptografinin Türkçe adı şifre yazımıdır. Kriptografi Yunanca gizli anlamına gelen “kriptos” ve yazı anlamına gelen “graphi” dan türetilmiştir. Kriptoloji ise şifre bilimidir. Kriptografi bilgi güvenliği ile uğraşır, Kriptoanaliz güvenli bilginin kırılması başka bir deyişle kriptografinin tam karşıtıdır. Kriptoanalistler genelde şifre çözmeye dayalı çalışırlar.

İlk kriptolog, 4000 yıl önce yaşamış Mısırlı bir kâtiptir. O, efendisinin hayatını anlatırken hiyeroglifleri şifrelenmiş bir şekilde oluşturmuştu ve bazı hiyeroglifler daha önce hiç kullanılmamıştı.

Kriptografi, bu şekilde başlamasına karşın, hayatının ilk 3000 yılında neredeyse hiç gelişemedi. Dünyanın farklı farklı yerlerinde bağlantısız bir şekilde en temel biçimde kullanılmıştı ancak medeniyetlerin yıkılışıyla sonraki adımlara geçilememişti.

Dönemin en önde uygarlığı olan Çin’de ise yazının şifresiz yazılmasının bile çok zor olması nedeniyle kriptografi hiç gelişemedi.

Daha sonraları (M.Ö 5. – 6. yüzyıl) askeri istihbaratta gizlilik gerekmesi nedeniyle, kriptografi askeri alana girdi. Askeri alandaki ilk kriptograflar Spartalılardır.

9. yüzyıl’da Kindî, kriptoloji biliminde uygulanan tek alfabeli yerine koyma şifreleme yöntemini geliştirerek frekans analizini bulan ilk kişi olmuştur.

Kriptolojinin Kullanım Alanları 
İletişim kurmak isteyen iki kişinin bir birlerine e-posta aracılığı ile ileti göndermesini göz önünde tutalım. Bu iletiler bir çok bilgisayardan geçmektedir. A kullanıcısından B kullanıcısına gittiğinde daha önce açılıp okunmadığını veya açılıp üstünde değişiklik yapmadığını bilemeyiz. Bu yüzden devreye kriptolama girmektedir. Kripto teknikleri genelde bu yazıyı daha önce hazırlanmış bir algoritma ile şifreli bir metin haline getirir. Örnek olarak buna Sezar şifresi diyebiliriz.

Bir başka iletişim tekniğini göz önüne alırsak, örneğin telsiz haberleşmelerinde de buna benzer sistemler kullanılmaktadır. Ses önce şifrelenir karşıya gönderilir orada şifre açılır ve ses araya başka bir kullanıcı girmeden güvenli bir şekilde teslim edilmiş olur.

Dikkat edeceğimiz gibi kriptoloji iletişim materyallerinin kullanıldığı her alanda (ses, görüntü, metin v.s ) gizliliği sağlamak için kullanılmaktadır.

Sizlere Anlatacağım Bazı Şifreleme Teknikleri

 • Sezar
 • Rot13
 • Atbash

SEZAR Şifreleme Tekniği

İlkel şifreleme yöntemlerinden birisidir. Basitçe şifrelenmek istenen metindeki her karakterin alfabede anahtara kadar kaydırılması ile şifrelenir (encrypt). Şifrenin açılmasında (decrypt) anahtar kadar her karakter geri kaydırılır yani (-) değerini alır.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Örnek Mesaj (plain text) : “ARIDOSHIKA”
Anahtar (Key) : 3
Şifreli Mesaj (cipher text) : “DULGRVKLND”

ROT13 Şifreleme Tekniği

ROT13 ilk 1980’lerde kullanılmaya başlanan ve Sezar şifresi olarak bilinen oldukça basit bir şifreleme tekniğidir.

Mantık olarak İngilizce’deki her harfin kendisinden sonraki 13üncü harf ile değiştirilmesidir. Resim ile anlatmak gerekirse;

Bu kapsamda olaya bakarsak ARIDOSHIKA ‘in rot13 ile şifrelenmiş şekli “NEVQBFUVXN“dir.

ATBASH Şifreleme Tekniği

Ortadoğuda kullanılan en eski şifreleme biçimlerinden biridir. Arami alfabesinin tersten yazılması ile oluşturulan bir kodlayıcıya sahiptir. Tarih boyunca Babil’liler, Yahudiler ve Araplar tarafından sıkça kullanılmıştır. Alfabenin tamamının ters çevrilerek oluşturulan kodlayıcı ile oluşturulan tablo;

Bu kapsamda tabloya bakarsak ARIDOSHIKA ‘in Atbash ile şifrelenmiş şekli “ZIRWLHSRPZ“dir.

csaridoshika
aridoshika.com genel yayın botu

  SNİFFER NEDİR? SNİFFER ARAÇLARI NELERDİR?

  Previous article

  VPN (Virtual Private Network) Sanal Özel Ağ Hakkında Her Şey

  Next article

  You may also like

  Comments

  Bir Cevap Yazın

  More in Anasayfa