0

Bilgisayarlar kaba tabiri ile bilgiyi işleyen makine olarak tanımlanabilir. Daha geniş biçimde ise eldeki giriş verilerini belirtilen yöntemlerle işleyerek istenilen sonuçları üreten kompleks sistemlerdir. İşlenecek veriler ve çözüm yöntemleri bilgisayar’a programlar vasıtası ile iletilir.

Herhangi bir problemle karşılaşıldığında ilk önce problemi çözmek için gerekli olan giriş verileri tespit edilir.Daha sonra bu verileri kullanarak uygun çözüm yollarından herhangi biri tercih edilerek sonuçlar üretilir. Çözüm yolları ve programın akışında bir sorun varsa çıkışta üretilen değerler de istenilen değerler olmayacaktır. Bu durumda kontrol mekanizması aktif hale gelerek program tekrar incelenir.

Bilgisayar içerisinde kullanıcıların hazırladığı programlar 3 bölüme dayanır.

Programlama Dili Bilgisayarda çözülecek bir sorun için çözümün bilgisayara adım adım yazılmasını sağlayan biçimsel kuralları olan ve bu kurallara sıkı sıkıya bağımlılığı gerektiren bir tanımlar kümesidir. Yani, programcı ile bilgisayar arasında bir tercüman durumundadır. Programlama dilleri düzeylerine göre ayrılır.

  • Çok yüksek seviyeli dilleri :VisualBasic, VB.NET, Acces , Foxpro …
  • Yüksek seviyeli dilleri : Pascal ,Basic ,Fortran…
  • Orta seviyeli dilleri : C ,C++, C# , Java ,ADA…
  • Düşük seviyeli dilleri : Assembly…
  • Makina dilleri : Bilgisayarın çalışma dilleri 1 ve 0’lardan oluşur…

Bilgisayarda yapılan işlemler ;

1.       Matematiksel işlemler : Bilgisayarda sıklıkla yapılan işlemlerdir.

Matematiksel işlem operatörlerinin bilgisayar ortamındaki karşılıkları aşağıda gösterildiği gibidir.

ÖRNEK : Karşımıza bu şekilde bu şekilde çıkarken , bilgisayar ortamında aynı işlem  c * b – 2 / ( b + a ) – 2 ^ b kodlanmış şekle dönüşür.

Bilgisayar dilinde işlem öncelik sırası aşağıda gösterildiği gibidir.

ÖRNEK : Bir matematiksel işlem karşımıza ( 4 + 2 )  / 2-1  ^ 2 + 2* 3  kodlanmış işlem çıkıyor ise önce yukarıdaki sıra ile sonra sol’dan sağ’a doğru cevaplamalıyız.

Öncelik parantez içidir. ( 4 + 2) = (6)

İkinci işlem ise üs alma. 1 ^ 2  =1. 1 = 1

Yaptığımız işlemleri yerleştirelim. ( 6 )/2-1 + 2* 3

Ve 3. Sıraya göre işlemimizi soldan sağa cevaplıyoruz. 6/2 =3,2*3=6

Tekrar yaptığımız işlemleri yerleştirelim. 3 – 1 + 6

4. Sıraya göre soldan sağa işlemimizi tamamlayalım. 3 – 1+6= 3 – 1=2 ,2+6=8

2.      Karşılaştırma işlemleri : Bilgisayarlar temel matematiksel işlemlerin yanı sıra iki niceliği birbirleri ile karşılaştırma işlemine tabii tutarlar.

Algoritmalar da kullanılan karşılaştırma operatörleri ve anlamları aşağıda gösterilmiştir.

3.     Mantıksal işlemler : Programlar içerinde aynı anda birden fazla mantıksal koşul kullanılabilir.Bu gibi durumlarda VE , VEYA , DEĞİL  mantıksal işlemleri kullanılır.VE , VEYA , DEĞİL işlemlerinin doğruluk tabloları aşağıda gösterilmiştir.

VE: Mantıksal çarpma anlamına gelir. AND komutu ile birlikte kullanılır. Operatör simgesi ( . ) NOKTA ‘dır.

VE işleminde bütün girişler(şartlar) sağlandığında sonuç doğrudur.

VEYA: Mantıksal toplam anlamına gelir. OR komutu ile birlikte kullanılır. Operatör simgesi ( + ) ARTI ‘dır.

VEYA işleminde sonucun doğru olması için girişlerden (şartlardan) herhangi birinin doğru olması yeterlidir

DEĞİL:Mantıksal tersleme anlamına gelir. NOT komutu ile birlikte kullanılır. Operatör simgesi  ( ) TERS APOLET ‘dir.

DEĞİL işleminde sonuç girişin tam tersidir. Koşulun sağlanmaması isteniyorsa değil işlemi kullanılır.

Son olarak ; Mantıksal işlem öncelik sırası aşağıda gösterildiği gibidir.

İKE-SCAN Nedir?

Previous article

DHCP Servisi Üzerinden Saldırı Çeşitleri

Next article

You may also like

Comments

Bir Cevap Yazın

More in Anasayfa