0

Dizge (String)

Türkçe tabir etmeye çalışırsak metin bilgisi içeren nesnelerdir. Tanımlama yaparken tek tırnak ya da çift tırnak kullanılması gerekmektedir. Fakat aralarında belirli farklar vardır.

Daha önceden de bahsettiğim String Interpolation (dize enterpolasyonu ) kullanırken çift tırnak kullanmak gerekir, nedenini hemen bir örnekle gösterelim:

Cümle içinde yazmış olduğumuz kod bloğunu algılamayıp direk ne yazdıysak ekrana onu bastırdı. Peki ya çift tırnak kullansaydık;

 

Kaçış dizileri(\n, \v, … ) kullanırken de çift tırnak kullanmamız gerekmektedir.

 

Görüldüğü gibi kaçış dizisi tek tırnak kullandığımızda olduğu gibi göründü fakat çift tırnak da işlevini yerine getirmiş oldu.

 

String sınıfından yeni bir nesne oluşturabiliriz.

Görüldüğü üzere ilk oluşturduğumuz nesne çıktı olarak sadece çift tırnak(“”) işareti döndürdü. Hemen ardından metin ifademizin içine bir cümle yazıp doldurduk.

 

String sınıfından yeni bir nesne oluşturabiliriz.

 

Görüldüğü üzere ilk oluşturduğumuz nesne çıktı olarak sadece çift tırnak(“”) işareti döndürdü. Hemen ardından metin ifademizin içine bir cümle yazıp doldurduk.

String ifadeleri toplayıp çıkarabiliriz. Çıkarıp veya toplamadan kastım birden fazla kelimeyi, cümleyi ya da metni birleştirip ayırmak.

 

Dizeleri  “+” işareti ile birleştirmek araya boşluk bırakmadan yazacağı için tırnak ile boşuk bıraktım. ikinci ekrana bastırılan ifadede ise virgüllerle ayrılan dize1 ve dize2 yi ayrı ayrı cümle olarak görüp ekrana bastırmıştır.

BİLGİ

Dize uzunluğunu bulmak için “size” ya da “length” metodu kullanılır.

Here Document

Diyelim ki uzun bir metin ifadesi yazacaksınız, editör de bir satır da uzunca yazmak yerine Ruby bize bir kullanım kolaylığı sunuyor.

Bu şekilde uzun paragraflar halinde yazabiliriz.

String Method’ları

Dize %argüman  → Yeni dize, şeklinde dize oluşturma yöntemi mevcut. % işaretinden sonra argümanın tipine göre harf işareti konur(örneğin; i, s, f…).

İPUCU

Spaceship(<=>) operatörünü stringlerde kullanımı da mevcut. spaceship metodu Ruby’de Operatörler yazımda mevcut.)

Stringler ile bir sayıyı çarpmak mümkün. Örneğin;

Dize’ ye kelime,cümle vs eklemek istiyorsak  ‘<<’ veya ‘concat’ metodu kullanılır. Örneğin;

Bundan sonra ‘dize’ isimli değişken değişip kalıcı olarak ‘Türk; öğün, çalış, güven.’ olmuştur.

Bu Yazı SiberGazi den onay alınalarak alınmıştır.

Ruby De Veri Tipleri 3

Previous article

Ruby’de Operatörler

Next article

You may also like

Comments

Bir Cevap Yazın

More in Anasayfa