0

Nesne (Object)

   Ruby de her şey nesnelerden oluşur. Buna daha önceden değinmiştik.

Nesnelere günlük hayattan örnekler verecek olursak; her gün kullandığımız telefonlar. Bu telefonları tanımlamaya çalışırken markası, modeli, rengi, boyutu… Şeklinde uzayıp gider . Nesne yönelimli programlama dillerinde, tanımladığımız nesneye ait tanımlama bilgileri ve davranışları, diğer nesnelerle olan ilişkileri vs. belirleyerek bir nesne modeli oluştururuz.

   Ruby de tanımladığımız nesnelerin sınıfını öğrenmek için ‘class’ metodunu kullanırız.

   ‘nil’ ifadesini görene kadar ilk sınıfa kadar inmeye çalıştık ve String veri tipinin ‘BasicObject’ den türediğini görmüş olduk.

   Hemen bir hiyerarşisini çıkaralım;

     BasicObject Object String

   Peki ya sayılar(number) veri tipi hangi sınıftan türemiştir?

‘nil’ ifadesini görene kadar devam ettik. String veri tipinde olduğu gibi BasicObject sınıfından türemiş olduğunu gördük.

Hemen sayılar veri tipinin de hiyerarşisini çıkaralım;

BasicObject Object Numeric Integer

   Bu şekilde kendi sınıfımızı da oluşturabiliriz. İlerleyen yazılarım da örnek kodunu sizinle paylaşacağım.

 

 BONUS

          Değişkenlere atadığımız veri tiplerinde kullanılabilecek metodları öğrenmek istiyorsak:

Sayılar(Number)

   Sayı veri tipleri beş alt başlıkta incelenmektedir:

     Integer

     Float

     Complex

     BigDecimal

     Rational

    Integer sınıfı: Pozitif ve negatif tam sayılar yer almaktadır.

BİLGİ

                  Integer bir sayının bellekte ne kadar yer kapladığını öğrenmek için ‘size’ metodu kullanılır.

Float sınıfı: Ondalık sayılar yer almaktadır

Complex sınıfı: Karmaşık sayılar ile işlem yaparken kullanılır. Karmaşık sayılar matematikten de aşina olduğumuz gibi ‘a+bi’ şeklinde tanımlanır.

Rational sınıfı: Rasyonel sayıları kodumuza dahil etmek için kullanılır.

 

Bu Yazı SiberGazi den onay alınalarak alınmıştır.

Ruby’de Operatörler

Previous article

Ruby’de Koşullar ve Döngüler

Next article

You may also like

Comments

Bir Cevap Yazın

More in Anasayfa