0

Steganografi bilimi verileri gizlemek için vardır. İngizlice’de “Steganogafry”,Yunanca’da “Steganos (gizli, saklı)” ve “Graphein (yazı)” kelimelerinden oluşmuştur. Steganografi yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Buna örnek vermek gerekirse Yunan ve Pers İmparatorluğu savaşında Pers yöneticilerinden Histiaerus’un, isyan başlatmasını istemek için kölesinin saçını kazıtıp, gizli mesajını yazması ve saçları uzadığında köleyi Aristagoros’a yollaması ve mesajı ile gerçekleşmiştir.

Yıllar geçtikçe veri gizleme teknikleri değişmiştir.Günümüzde ise teknikler şu şekildedir.

  • Görüntü veya ses dosyalarındaki en düşük bitlerin içerisine mesajları gizlemek
  • Ses dosyasının yankısını değiştirmek
  • Bir dosyanın görünmeyen veya kullanılmayan alanlarına veriyi yerleştirmek

Steganografi biliminde kullanılan bazı kavramlar ise şu şekildedir:

  • Taşıyıcı ya da kapak dosyası : Gizli bilginin içerisine yazılacağı gerçek dosya.
  • Stego-medium: Bilginin saklanacağı ortam.
  • Stego : Dosyanın en son mesaj gömüldükten sonraki hali.
  • Steganaliz :Dosya içerisine gömülmüş veriyi tespit etme işlemi.

STEGANOGRAFİ METOTLARI

Metin Steganografi

Bu teknik ne kadar basit görünsede, gizlenmiş veriyi bulmak zordur. Metin Steganografisi’nin satır/kelime kaydırma, açık alan, karakter kodlama, simetrik metotlar, kelimeler içinde özel karakter kullanımı, ilkleme gibi kullanılabilecek daha birçok yöntemi vardır.

Görüntü Steganografi

Bu yöntem ise en çok kullanılan veri gizleme yöntemidir.Görüntü Steganografi ile resmin pikselleri içerisine verilerimizi gizleyebiliriz. En az öneme sahip bite ekleme, yani “LSB in BMP” tekniğinde veri saklamak için herhangi bir sıkıştırma yapılmaz. Resmin özelliklerini tutan 24 bitlik resim dosyası BMP (Bitmap) içerisine veriyi gizleyebiliriz.

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için sık kullanılan Steghide aracını kullanabiliriz.

1.İlk önce Steghide aracını bilgisayarımıza kurmalıyız.

2.”steghide embed -cf hoffman.png -ef gizli.txt” komutunu kullanarak .png formatının içerisine gizli.txt yi gizledik.3.kişilere karşı tedbir          amaçlı passphrase oluşturduk.

3.Dosyayı çıkartmak için ise “steghide extract -sf hoffman.png” komutunu kullanabiliriz.

 

AŞAĞIDA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ 2 RESİM ARASINDA FARK EDİLEBİLİR BİR DEĞİŞİM OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ

Ses Steganografi

Ses Steganografisi bir ses dosyasında veri saklamak için kullanılır.Veri, ses sinyalleri kullanılarak gömülmek suretiyle gizlenmiş olur. Bu yöntemde ise aynı Görüntü Steganografi’de olduğu gibi binary değerleri değiştirerek yapılır fakat ses dosyasında kullanılan sinyal işleme teknikleri daha karmaşıktır.

Ses Steganografi Metotları

LSB Kodlama Metodu

Görüntü Steganografi’ de olduğu gibi en sık kullanılan yöntemdir.Bu yöntem ile yapılan değişiklikler kulağımızla algılayamayacağımız düzeydedir.İnsan kulağının duyamayacağı 20.000 Hz. üzerindeki frekanslar ayarlanarak mesajlar yerleştirilir.

Eşlik Biti Kodlama Metodu

Bu yöntemde ise ses sinyali ayrı alanlara ayrılır ve her mesaj bir eşlik biti içindeki alanda gizlenir.Bu nedenle bitleri gizlemek için daha geniş bir seçenek alanı sunar ve sinyaldeki değişimi gözlemlenemez hale getirir.Bu yöntemi kullanmamızı sağlayan çeşitli uygulamalardan birisi DeepSound’dur.

Open Carrier Files seçeneği ile ses dosyasını seçeriz, ardından Add Secret Files seçeneği ile gizlenecek dosyası ekledikten sonra, Encode Secret Files seçeneği ile de oluşturulacak dosyanın uzantısını işaretleyerek veri sakladığımız ses dosyasını oluştururuz. Eğer çıkarmak istersek de Exrract Secret Files seçeneği ile gizli veriye ulaşabiliriz.

Kaynakça:

 

 

 

 

VPN (Virtual Private Network) Sanal Özel Ağ Hakkında Her Şey

Previous article

GitHub Satıldı. Peki Ya Sonra?

Next article

You may also like

Comments

Bir Cevap Yazın

More in Anasayfa