Genel

Organik Biyoyakıt Reaktörü

Teknoloji geliştikçe enerjiye olan ihtiyaç artıyor bilindiği gibi fosilyakıtlar(petrol,kömür,doğalgaz)  çevreyi kirletiyor ve tükenebilir kaynaklar bu yüzden insanoğlu temiz ve sürekli üretilebilir enerji kaynakları ...
Anasayfa

Füzyon Reaktörleri

Global Dünya’da Ülkelerin en önemli ihtiyacı gelişmek sanayi kurmak vb için enerjidir; Dünyanın ısı ve ışık kaynağı hiç kuşkusuz Güneştir  güneş olmadan hayat ...