0

TCP/IP Birçok protokolün toplandığı protokoller ailesidir. Bu referans modeline en çok kullanılan iki protokolün ismi verilmiştir. TCP (Transmission Control Protocol) IP (Internet Protocol). Bu standartlar arasında en çok kullanılan standartlardan biri de Açık Sistem Bağlantı Komitesi tarafından geliştirilmiş OSI modelidir. Diğer model ise Amerika Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan TCP/IP modelidir.

TCP/IP  iki bilgisayarın birbiriyle haberleşmesini ve internetin çalışmasını sağlayan iletişim protokolleri bütünüdür. Bu protokoller birbiriyle iletişim içinde bulunan donanımlar veya yazılımlar arasında oluşur. İletişimin gerçekleşmesi için her öğrenin bu protokolü kabul etmiş ve uyguluyor olması gerekmektedir.

Bilgisayar ağları kullanılarak bilgisayarların birbiriyle haberleşmeye başladığı ilk yıllarda haberleşmenin sağlanması için aynı model ve aynı marka cihazlar kullanılması gerekiyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve farklı üreticilerin ürettiği makinelerin sorunsuz ve bir düzen içinde haberleşmesini sağlamak için çeşitli standartlar geliştirilmiştir. Bunlardan en çok kullanılanlar da 7 katmanlı OSI referans modeli ve TCP/IP referans modelidir.

TCP/IP referans modelinde 4 farklı katmanda 15’ten fazla protokol vardır. Veriler bu katmanlar arasında sırayla paketlenerek gönderilir, alıcı ise paketlemenin tersi sırayla teker teker açılarak veri ulaştırılmış olur.

TCP/IP referans modeli katmanları

 

Uygulama katmanı: Bu katmanda gönderilecek veri tipi ve veriyi işleyen uygulamalar bulunur. Kullanıcıların doğrudan etkileşimde bulunduğu (kullanıcı arabirimi) programlar ya da bilgisayar kaynaklarını başka kullanıcılara erişme imkânı veren (hizmet sunan) programlar bulunur. Bunlar uygulama tipine göre doğrudan uygulama katmanı protokolüne başvurur.

Uygulama katmanında SMTP (Simple Mail Trasfer Protocol-Basit posta aktarım protokolü), TELNET (Telecommunication Network-İletişim Ağı), FTP (File

Transfer Protocol-Dosya Aktarım Protokolü), SNMP (The Simple Network Management-Basit Ağ Yönetim Protokolü), (Remote Login-Uzaktan Erişim) gibi protokolleri vardır.

 

Taşıma katmanı: Bu katmanda verinin nasıl gönderileceği belirlenir. Veri güvenliği ve hata denetimi yapılır. TCP ve UDP bu katmandadır. TCP klasik veri aktarımında UDP (User Datagram Protocol) ise medya aktarımında kullanılır. TCP, UDP’ ye göre daha güvenlidir fakat daha yavaş çalışır. Bunun nedeni ise TCP’nin veriyi gönderdikten sonra doğru bir şekilde yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmesidir.

Ağ katmanı: IP katman olarak da bilinir. Bu katmanda verinin gideceği adres veriye eklenir, veri bu katmanda gönderilir ve yönlendirilir. IP ve ICMP protokolleri üst katmandan gelen veriyi alıcıya hatasız bir şekilde ulaştırmakla görevlidir. Bu yğzden bu katmanda da gelen verilere özel bir IP başlık eklenir.                                                                Ağ katmanında IP (Internet Protocol-İnternet Protokolü), ICMP(Internet Control Management Protocol- İnternet Kontrol Yönetim Protokolü) protokolleri vardır.

Fiziksel katman: bu katman verinin hangi yolla gönderileceğini belirler. İletişim ortamının özellikleri, haberleşme hızı ve kodlama şemasını belirler. Ethernet, Wi-Fi, Token Ring, ATM gibi protokoller bu katmanda çalışır.

Gelen bilgileri iletim ortamına aktarmakla görevli protokoller olan Ethernet, Switch,X25 gibi protokoller de bu katmandadır.

 

Nmap nedir? Nasıl Kullanılır?

Previous article

SQL Injection(SQLI) Nedir? -1

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

More in Ağ Network